logo moedige moeders
  • Beschrijving

De moeders zetten zich er actief voor in: 

  • dat hun kinderen worden geholpen van hun verslaving af te komen; 
  • dat jongeren die nog geen drugs gebruiken, minder risico lopen om met drugs in aanraking te komen.

De moeders bieden de volgende activiteiten en voorzieningen: 
  • maandelijkse informatie- en gespreksavonden voor familieleden van drugsgebruikers en allen die geïnteresseerd zijn; 
  • samenwerking met de betere instellingen voor verslavingszorg; 
  • voorlichting voor de schoolgaande jeugd en aan de lokale bevolking door moeders en regelmatig door ervaringsdeskundigen;